2019-10-11

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

 

Lp.

Nazwa szkoły /placówki

Adres

Inne lokalizacje prowadzenia zajęć

Typ/rodzaj placówki

1.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych

ul. Niegłowicka 174

38 – 200 Jasło

brak

Niepubliczna szkoła podstawowa

2.

Społeczne Przedszkole w Zespole Szkół Społecznych

ul. Niegłowicka 174

38 – 200 Jasło

brak

Niepubliczne przedszkole

3.

Prywatne Bajkowe Przedszkole

ul. Kochanowskiego 6 38- 200 Jasło

 

ul. Grunwaldzka bn, ul. Rejtana 1

Niepubliczne przedszkole

4.

Prywatne Kubusiowe Przedszkole

ul. Jagiełły 8

38 – 200 Jasło

brak

Niepubliczne przedszkole

5.

Niepubliczne Przedszkole „SMYK”

ul. Na Kotlinę 3

38 – 200 Jasło

brak

Niepubliczne przedszkole

5.

Niepubliczne Przedszkole Językowo – Artystyczne „Chatka Puchatka”

ul. Towarowa 29

38 – 200 Jasło

brak

Niepubliczne przedszkole

6.

Niepubliczne Przedszkole            „Mali Odkrywcy”

ul. Baczyńskiego 15

38 – 200 Jasło

brak

Niepubliczne przedszkole

7.

Niepubliczne Przedszkole       „U Michalitek”

ul. Szkolna 9

38 – 200 Jasło

brak

Niepubliczne przedszkole

8.

Niepubliczne Przedszkole „Kraina Słodziaków”

ul. Baczyńskiego 15/13

38 – 200 Jasło

brak

Niepubliczne przedszkole

9. Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Geniusza” ul. Towarowa 29A
38-200 Jasło
brak Niepubliczne przedszkole
10. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ZUZIA ul. Szajnochy 21
38-200 Jasło
brak Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Wykaz sporządzony zgodnie z art.168 ust.16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się